tel./fax +48 18 275 07 07
tel.: 18 265 01 60

 

napisz do nas:
wolski@wolski.pl

34-440 Kluszkowce
Przemysłowa 10

Projekty

Przedsiębiorstwo Kamieniarskie „WOLSKI” Kazimierz Wolski, z siedzibą 34-440 Kluszkowce, ul. Przemysłowa 10, podpisało 08.06.2020r  z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości umowę nr RPMP.04.02.00-12-0422/18-00 o dofinansowanie projektu w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna Polityka Energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działalnie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA. Beneficjent realizuje projekt pod tytułem: EKO-pensjonat w Mizernej. Celem projektu jest wymiana punktów oświetleniowych wraz z oprawami na energooszczędne typu LED oraz budowa instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na gruncie działki nr 24/118, 24/117 i 24/116 w jednostce ewidencyjnej Gminy Czorsztyn, Mizerna nr 114, o łącznej mocy zainstalowanych paneli do 35kW.